Bodur Elma Yetiştiriciliği Hakkında ~ Özar Fidancılık Ve Peyzaj:Bodur Meyve Fidanları,Gemlik Ayvalık Edremit Zeytin Fidanları Süs Bitkile
Özar Fidancılık Ve Peyzaj:Bodur Meyve Fidanları,Gemlik Ayvalık Edremit Zeytin Fidanları Süs Bitkile: Bodur Elma Yetiştiriciliği Hakkında

13 Temmuz 2009 Pazartesi

Bodur Elma Yetiştiriciliği Hakkında

BODUR ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİMeyvecilikte birim alandan yüksek ürün ve kalite elde etmek ve net geliri artırmak için masrafların en aza indirilmesi ön plana çıkmaktadır. Meyveciliği ileri ülkelerde son 50 yılda ülkemizde ise son yıllarda bu amaçla bodur elma yetiştiriciliği büyük önem kazanmıştır.

Bodur elma yetiştiriciliğinin temel felsefesi genetik veya fizyolojik yolla ağaçların büyümesi engellenerek ağaçlar küçük tutularakr, birim alana daha çok sayıda fidan dikilmektedir.Bu yolla budama, sulama, toprak işleme, gübreleme, mücadele ve hasat masrafları en aza indirilmekte, iş gücü azalmakta ve kolaylaşmaktadır.Aynı zamanda verim ve kalite artmaktadır.Bo d u r l u k Na s ı l S a ğ l a n m a k t a d ı r.

1-Anaçın bodurluk özelliği ( Genetik ) Bunlara klonal anaç da denir.Bunlar Bodurluk derecelerine göre:Tam bodur olanlar: M9: (destek ister, 2.5 m. Boylanır, düşük sıcaklıkta iyi netice verir, kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı, kök uruna hassatır. M26 : M9 dan biraz büyük ağaçlar teşkil eder.

Yarı bodur anaçlar: M7, MM106: Normal çöğür anacın %50 büyüklükte ağçlar meydana getirir.Bu anaç ateş yanıklığına oldukça dayanıklıdır.Kuvvetli anaçlar:M2, M111, M16, M15, M25, M109, MM104 gibi anaçlarda vardır.

2-Çeşidin bodurluk özelliği: Bodur gelişen çeşitlerdir. Bunlara supur çeşitler denir. Örneğin: Spur stark crimson, Spur stark golden gibi.Spur çeşitlerle tam bodur anaç üzerine aşılı fidanla bahçe kurulmamalıdır. Çalılaşma sonucu verim ve kalite düşmektedir.

B o d u r e l m a y e t i ş t i r i c i l i ğ i n i n a v a n t a j ve d e z a v a n t a j l a r ı:

1-Budamada işgücü azalır ve kolaylaşır.Ancak daha fazla özen ve bilgi ister. Aksi halde önemli kayıplar olur.

2-İlk yıllarda yatırım masrafları yüksektir. Ancak erken meyveye yatarak masaflar ilk yıllarda geri döner

3-Sık dikim sonucu iyi döllenir. Böylece her yıl ve düzenli ürün alınır.

4-Dikimden sonra hemen verim alınıp kara geçildiğinden değişen pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler yetiştirilebilmektedir.

5-Zirai mücadele, seyreltme, hasat yerden yapıldığından üretim maliyetinde azalma ve işgücünde tasarruf sağlanmaktadır.

6-Meyve verim ve kalitenin yüksek olması yanında gölgelenme ortadan kalktığı için iyi ve yeknesak bir renk oluşumu gerçekleşmektedir.

7-Tüm yetiştiricilik konularında (budama, sulama, gübreleme,vb.) daha fazla bilgi ve deneyim ister.

BODUR ELMA BAHÇESİ TESİSİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR:


1-İyi bir planlama yapılarak uygun anaç üzerine pazarın istediği çeşit aşılı fidanlar temin edilmelidir

2-Toprak analiz sonuçlarına göre uygun gübreleme programı ve dikim mesafeleri tesbit edilmelidir

3-Tam bodur elma bahçesi tesisinde dikimden önce veya sonra destek sistemi(tel) kurulmalı veya her fidana 1.5 m. Herek verilmelidir.

4-Bodur elma bahçelerinde kökler yüzeysel ve gevrek olduğundan toprak alet veya makina ile işlenmemelidir. Yabancı otlar biçilerek, herbisitlerle yok edilerek veya malçlama yapılarak gelişmesi önlenmelidir.

5-Budamada eski alışkanlıklar terk edilerek teknik elemanların tavsiyesi doğrultusunda yapılmalıdır

(şekil ve verim budaması olarak dal seyreltme, uç alma, açı genişletme, bağlama yapılır.).

6-Sulama damlama sulama veya mini siprink yöntemle yapılmalıdır.

7-Gübreleme suda eriyen gübrelerle damlama sulamayla birlikte ( fertigasyon ) yapılmalıdır.

8-Anaçların bodurluk derecesine bağlı olarak sıra üzeri mesafe 1-4 m. Arasında olabilir.

9-Sıralar daima kuzey güney doğrultusunda olmalıdır.

Değerli çiftçilerimiz bodur elma yetiştiriciliği yüksek bilgi ve deneyim olmadan yapılamaz. Özar Fidancılık Ve Peyzaj olarak her zaman yanınızdayız.

Ürününüz bol ve bereketli olsun.

Özar Fidancılık ve Peyzaj


Bodur Elma hakkında daha fazla bilgi ve Bodur Elma Fidanı temin etmek (Satın Almak) için bize ulaşın...

Arif Arslan
Orman Mühendisi

Özar Fidancılık ve Peyzaj

Tel:0536 966 36 09
0506 659 76 96

Adres:Adnan Menderes Mah. Atatürk Cad. Sanayi Kavşağı No:2 Merkez/Osmaniye

0 yorum: