Sulama Sistemlerine Göre B5A Kullanımı ~ Özar Fidancılık Ve Peyzaj:Bodur Meyve Fidanları,Gemlik Ayvalık Edremit Zeytin Fidanları Süs Bitkile
Özar Fidancılık Ve Peyzaj:Bodur Meyve Fidanları,Gemlik Ayvalık Edremit Zeytin Fidanları Süs Bitkile: Sulama Sistemlerine Göre B5A Kullanımı

29 Temmuz 2009 Çarşamba

Sulama Sistemlerine Göre B5A Kullanımı

DAMLAMA,SPRİNG SULAMA,YAGMURALAM SULAMA YAPILAN HER TÜRLÜ TARIM ŞEKLİNDE B5A UYGULAMASI


Damlama sulama sisteminde damlama boru şebekesi ile gübre tankının deterjanla temizlenmesine ve temiz su ile durulandıktan sonra B5A uygulaması yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Damlama sulama sistemlerinde, toprağın organik madde miktarına bağlı olarak belirlenen B5A miktarı kullanılmak kaydı ile damlama sisteminin gübre tankına tankın alabileceği kadar su doldurulup içerisine yukarıdaki şekilde hesap edilen miktarda B5A konularak uygulama yapılır. Örneğin toprak analizine göre organik madde miktarı 2 ise 4.000 metre kare alana 1 kg B5A kullanılması gerekecektir. Damlama sisteminin istasyonları örneğin 2.000 metre karelik ise bu istasyonun gübre tankına 0.5 kg B5A konulacak ve bu istasyon, yani 2.000 metre karelik alan gübrelenecektir. Şayet istasyon 30.000 metre karelik bir alan için yapılmış ise bu istasyonun gübre tankına 7.5 kg B5A konulup üzerine su doldurulduktan sonra 30.000 metre kare lik istasyonun gübrelenmesi sağlanmış olur.
Spring ve yağmurlama sistemlerinde ise sistem ana borusu önüne konulan ve gübreleme ve ilaçlama amacıyla kullanılan tank iyice deterjan ile temizlendikten ve durulandıktan sonra toprağın organik madde miktarına göre belirlenen miktarda B5A, bu gübreleme tankı (deposu) içerisine konulur ve tankı dolduracak kadar su ilave edilerek, yukarıda belirlenen alanlar için uygulanır. Örneğin topraktaki organik madde miktarı 4 ise 1 kg B5A 7.000 metre kare alana uygulanabilecektir. Uygulama yapılacak arazideki sulama şebekesi 14.000 metre kareyi sulamaya yetiyorsa bu sistemin gübreleme tankına 2 kg B5A konulup üzerine su ilave edilip arazi bir müddet sulandıktan (örneğin 30 dakika) ve toprak ıslandıktan sonra gübreleme yapılır. Burada gübrelemenin sulamanın son dakikalarına bırakılmaması, toprak ıslandıktan sonra gübre tankının vanası açılarak B5A uygulanır ve daha sonra sulamaya devam edilir. Her istasyonda aynı uygulama tekrar edilir.
Salma sulamada ise, arazide kanallara su verilerek önce arazinin tamamına su ulaşana kadar beklenir. Tüm kanallara su verildikten ve en uç noktaya su ulaştıktan sonra, ana kanalın üzerine musluklu bir bidon konulup bu bidonun musluğu ayarlanır ve yukarıdaki şekilde hesaplanan kullanılacak B5A miktarı belirlenir ve belirlenen bu B5A miktarı, bu bidonun içerisine konulup bidonunu üzerine su doldurulup tüm alan gübrelenebilir. Örneğin toprak analizine göre organik madde miktarı 3 ise 1 kg B5A 5.000 metre kare alana uygulanacaktır. Salma sulama yapılacak alan 50 dekar ise bidonun içerisine 10 kg B5A konulur, üzerine su doldurulur ve bu bidon ana su kanalının üzerine konulup vanası ayarlanarak 50 dekar alanın tamamına B5A’ nın ulaşması sağlanmış olur.B5A 1 Kilogram Fiyatı:60 TL (Kargo Hariç)

B5A Yarım Kilogram Fiyatı:30 TL (Kargo Hariç)

B5A Sıvı Organik Gübre siparişi için:

Arif Arslan
Orman Mühendisi

Özar Fidancılık ve Peyzaj

Tel:0536 966 36 09
0506 659 76 96

Adres:Adnan Menderes Mah. Atatürk Cad. Sanayi Kavşağı No:2 Merkez/Osmaniye

0 yorum: