Fidan Yetiştiriciliğinde (Fidanlıklarda) B5A Kullanımı ~ Özar Fidancılık Ve Peyzaj:Bodur Meyve Fidanları,Gemlik Ayvalık Edremit Zeytin Fidanları Süs Bitkile
Özar Fidancılık Ve Peyzaj:Bodur Meyve Fidanları,Gemlik Ayvalık Edremit Zeytin Fidanları Süs Bitkile: Fidan Yetiştiriciliğinde (Fidanlıklarda) B5A Kullanımı

29 Temmuz 2009 Çarşamba

Fidan Yetiştiriciliğinde (Fidanlıklarda) B5A Kullanımı

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE (FİDANLIKLARDA) B5A KULLANIMI

B5A uygulaması yapılan fidanlıklarda, fidan köklerinde diğer gübrelere uygulamalarına göre önemli farklılıklar gözlemlenmiştir.B5A uygulaması köklerde ciddi, ölçümlenebilir, mukayese edilebilir oranda gelişmelere neden olmaktadır. B5A kök gelişimini fevkalade hızlandırmaktadır. Ayrıca fidan yaprakları B5A kullanılmayan fidanlara göre daha iyi bir gelişme göstermekte, fidanın soğuğa ve sıcağa karşı mukavemeti artmakta, fidan gelişimleri gözlemlenebilir oranda hızlanmaktadır.
Ülkemizde fidancılığın standart bir üretim şekli yoktur. Çok çeşitli şekillerde fidan üretimi yapılmaktadır. Aşağıda ülkemizdeki tüm uygulama şekilleri dikkate alınarak B5A uygulaması anlatılmaktadır. Buna rağmen uygulama ile ilgili tereddüt edilen noktalarda şirketimiz ile irtibat kurulması önerilmektedir.
Tüm fidanlıklarda gerek çelikten (kalemden ),gerekse tohumdan fidan yetiştiriciliğinde ilk B5A uygulamasının can suyu ile birlikte yapılamalıdır. Sonraki uygulamalar kara kış ayları dışında (Türkiye için bu aylar, bölgelere bağlı olarak Aralık-Ocak veya Aralık-Ocak-Şubat olup diğer ülkelerde o ülke şartlarına göre belirlenen aylardır),her ay yapılmalıdır.
Fidanlıklarda yapılacak uygulamalarda fidanlıkta sulamanın hangi şekilde yapıldığı dikkate alınarak, toprak analizinde organik madde oranı ne olursa olsun 1 kg.B5A 3000 metre kare alana uygulanmalıdır.
Damlama sulama sisteminde damlama boru şebekesi ile gübre tankının deterjanla temizlemesine ve temiz su ile durulandıktan sonra B5A uygulanması yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Damlama sulama sistemlerinde damlama sisteminin gübre tankına tankın alabileceği kadar su doldurulup içerisine (1 kg.B5A 3000 metre kare alana kullanılacak şekilde ) B5A konularak uygulama yapılabilir. Damlama sisteminin istasyonları örneğin 4.500 metre karelik ise bu istasyonun gübre tankına 1.5 kg B5A konulacak ve bu istasyon, (yani 4.5000 metre karelik alan) gübrelenecektir. Şayet istasyon 30.000 metre karelik bir alan için yapılmış ise, bu istasyonun gübre tankına 10 kg B5A konulup üzerine su doldurulduktan sonra 30.000 metre kare lik istasyonun gübrelenmesi sağlanmış olur.
Spring ve yağmurlama sistemlerinde ise sistem ana borusu önüne konulan ve gübreleme ve ilaçlama amacıyla kullanılan tank iyice deterjan ile temizlendikten ve durulandıktan sonra (1 kg B5A 3000 metre kare alana kullanılacak şekilde) belirlenen miktarda B5A bu tank içerisine konulur ve tankı dolduracak kadar su ilave edilerek yukarıda belirlenen alan için uygulanır. Örneğin uygulama yapılacak arazideki sulama şebekesi 14.000 metre kareyi sulamaya göre çekilmişse, bu sistemin gübreleme tankına 4 kg 660 gr B5A konulup üzerine su ilave edilip arazi bir müddet sulandıktan ve toprak ıslandıktan sonra, gübre tankının vanası açılıp sipring sistemine gübre verilir ve gübreleme yapılır. Burada gübreleme işleminin sulamanın son dakikalarına bırakılmayıp, sulama başlayıp, yer biraz ıslandıktan sonra (örneğin yarım saat sonra ) B5A’nın sistemine verilmesi ve üzerine bol miktarda su verilmesidir. Her istasyon için bu uygulama tekrar edilmelidir.
Salma sulamada ise arazide kanallara su verilerek önce arazinin tamamına su ulaşana kadar beklenir. Tüm kanallara su verildikten ve en uç noktaya su ulaştıktan sonra ana kanalın üzerine musluklu bir bidon konulup bu bidonun musluğunun ayarı yapılır ve 1 kg B5A 3000 metre kare alana kullanılacak şekilde kaç metre kare alan salma sulama ile sulanacaksa, o alana yetecek miktarda B5A bu bidonun içerisine konulur ve üzerine su ilave edilir ve musluk açılır. Örneğin salma sulama yapılacak alan 10 dekar ise bidonun içerisine 3 kg 330 gr B5A konulur, üzerine su doldurulur ve bu bidon ana su kanalının üzerine konulur. Burada bidonun hacmin önemi yoktur. Kanalların tümüne su verilir, taban ıslanır, su kanalların son noktasına ulaşınca gübre konulan bidonun vanası açılarak alanın tamamına B5A’nın ulaşması sağlanmış olur.
Kara kış olarak tabir edilen iki veya üç ay (bölgelere göre değişmektedir) B5A uygulaması yapmaya gerek yoktur. Ancak diğer aylarda her ay B5A uygulanmalıdır.
Fidanlıkta tarım ilacı kullanımında B5A’nın ilaçlama yapıldıktan 10 gün sonra veya ilaçlama yapılmazdan 10 gün önce yapılmasına dikkat edilmelidir.
İki B5A uygulaması arasında 30 gün olmalı, daha sık aralıklarla B5A uygulanmamalıdır.
B5A uygulaması mutlaka gece, gün battıktan en az 2 saat sonra, toprak soğukken yapılmalıdır.
Fidanların yeri veya kabı değiştirildiğine yine can suyu ile birlikte B5A uygulaması yapılmalıdır.
Fidan satışa sunulduktan sonra, fidanı alan çiftçilere fidanı diktikleri tarlalara can suyu ile birlikte B5A uygulaması yapılası tavsiye edilmelidir.

B5A 1 Kilogram Fiyatı:60 TL (Kargo Hariç)

B5A Yarım Kilogram Fiyatı:30 TL (Kargo Hariç)

B5A Sıvı Organik Gübre siparişi için:

Arif Arslan
Orman Mühendisi

Özar Fidancılık ve Peyzaj

Tel:0536 966 36 09
0506 659 76 96

Adres:Adnan Menderes Mah. Atatürk Cad. Sanayi Kavşağı No:2 Merkez/Osmaniye

0 yorum: